เครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น 1410 H ยี่ห้อ “NAGATA” Scale NAGATA 1410 H

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก รุ่น 1410 H ยี่ห้อ “NAGATA” Scale NAGATA 1410 H

มีทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบมีที่วัดส่วนสูง และ แบบไม่มีที่วัดส่วนสูง With high and no height measurement.

1 2 3 4 5 7